Biz hakda

“Çongçin Haoýida” açyk meýdanda kärhana

“Chongqing Haoyida Outdoor Facility Co., Ltd.” 2006-njy ýylda döredilip, açyk mebel dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna ýöriteleşip, 17 ýyllyk taryhy bar.Lomaý we giňişleýin taslamany özleşdirmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin size hapa gaplary, bag skameýkalary, açyk stollar, egin-eşik sadakasy, gül küýzeleri, welosiped raflary, bollar, plýa beach oturgyçlary we açyk mebel bilen üpjün edýäris.

san_img02

Gyzgyn önümler

Haoyida 17 ýyl bäri köçe mebel önümçiligine üns berýär.Professional we täsirli

  • Söwda hapa gaplary
  • Geýim sadakalary
  • Seýilgäh oturgyçlary
  • Açyk piknik stollary
OEM / ODM

OEM / ODM

Parkörite seýilgäh mebel önümlerini gözleýärsiňizmi?Dogry ýere geldiň!Zawodymyz OEM / ODM täjirçilik hapa gaplaryny, açyk oturgyçlary, açyk piknik stollaryny, täjirçilik ekýänleri, açyk welosiped tekerlerini, polat bollar we ş.m. öndürmekde ýöriteleşendir, islendik reňk, material, ululyk size laýyklaşdyrylyp bilner, goşup bilersiňiz Logotip, pikirleriňizi hakykata öwürmäge taýyn tejribeli dizaýn inersenerleri we ökde hünärmenler toparymyz bar.Simpleönekeý prototip bolsun ýa-da çylşyrymly dizaýn bolsun, muny amala aşyrmak üçin tejribämiz we çeşmelerimiz bar. Taslamaňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün bize ýüz tutuň !!

Bahasy üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin “youlemail” -i bize iberiň we 8 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň

Önümleri maslahat beriň

Zawodyň ýöriteleşdirilen jemgyýetçilik bagy skameýkasy oturgyç Agaç açyk seýilgäh skameýkasy agyr seýilgäh skameýkasy

Zawodyň ýöriteleşdirilen jemgyýetçilik paýy bag oturgyjy Se ...

Haryt jikme-jiklikleri modeli HCW426 Marka Haoyida material polat görnüşi: Galvanizli polat / 201 poslamaýan polat / 304 poslamaýan polatdan ýasalan agaç görnüşi: Sosna agajy / çaý agajy / plastmas agaç / kedr agajy C ...

Greenaşyl 38 “Gallon” metal hapasy, tekiz gapakly täjirçilik hapalaryny kabul edip biler

Greenaşyl 38 “Gallon” metal zibili daşarda söwda edip biler ...

Önümiň jikme-jiklikleri Marka Haoyida kompaniýasynyň görnüşi Öndürijiniň reňki ýaşyl, ýöriteleşdirilen goşmaça RAL reňkleri we ýerüsti bejergini saýlamak üçin material Daşky poroşok örtügi Eltip beriş wagty 15 -...

38 Gallon täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen açyk hapa gaplary

38 Gallon täjirçilik hapalary daşarda ...

Önümiň jikme-jiklikleri Marka Haoyida kompaniýasynyň görnüşi Öndürijiniň reňki ýaşyl, ýöriteleşdirilen goşmaça RAL reňkleri we ýerüsti bejergini saýlamak üçin material Daşky poroşok örtük Eltip beriş wagty 15 -...

Döwrebap dizaýn köçesi metal açyk hapa gaplary zawodynyň adaty

Döwrebap dizaýn köçesi metal açyk hapa gaplary F ...

Önümiň jikme-jiklikleri Marka Haoyida kompaniýasynyň görnüşi Öndürijiniň reňki Gara, ak, ýöriteleşdirilen goşmaça RAL reňkleri we ýerüsti bejergini saýlamak üçin material Daşky poroşok örtük gowşuryş ti ...

Metal haýyr-sahawat eşikleri sadaka gap-gaç eşikleri gaýtadan işleýän bank zawody lomaý

Metal haýyr-sahawat eşikleri sadaka gap-gaç eşikleri ...

Önümiň jikme-jiklikleri Reňk Gara / Custöriteleşdirilen RAL reňkler we faceerüsti bejergini saýlamak üçin material Daşky poroşok örtügi Depozit alandan 15-35 gün soň gowşuryş wagty ...

Daşky galyndylar binasynyň köçesi, hapa gaplaryň daşynda

Daşky galyndylar binasynyň köçesi, hapa gaplaryň daşynda

Önümiň jikme-jiklikleri Marka Haoyida kompaniýasynyň görnüşi Öndürijiniň ýerüsti bejergisi Daşky poroşok örtük Reňk goňur, ýöriteleşdirilen MOQ 10 sany ulanyş Söwda köçesi, seýilgäh, kwadrat , açyk, ş ...

Metal haýyr-sahawat eşikleri Bin haýyr-sahawat eşikleri sadaka gutusy ýaşyl

Metal sadaka eşikleri Bin haýyr-sahawat eşikleri Dona ...

Önümiň jikme-jiklikleri Haryt ady Haoyida Uly aýakgap kitaplary Egin-eşik sadakasy guty öndürijiniň modeli HBS220204 Ölçegi L765 * W765 * H1900MM / L720 * W720 * H1480MM material galvanizli polat reňk ...

Awtoulag duralgasy Haýyr-sahawat sadakasy eşikleri Daşky metal eşikleri gaýtadan işleýän gap

Awtoulag duralgasy Haýyr-sahawat sadakasy eşikleri daşarda ...

Önümiň jikme-jiklikleri Marka Haoyida kompaniýasynyň görnüşi Öndürijiniň ýerüsti bejergisi Daşky poroşok örtük Reňk Gara / omöriteleşdirilen MOQ 10 sany Ulanyş köçesi, seýilgäh, donor guramalary, haýyr-sahawat ...

habarlar we maglumatlar