• banner_page

Uly kuwwatly haýyr-sahawat eşikleri haýyr-sahawat gaplary metal eşik sadakasy gutusy

Gysga düşündiriş:

Bu haýyr-sahawat metal eşik haýyr-sahawat gutusy aýakgap, kitap we eşik saklaýar we köp zatlary saklamak üçin örän uludyr.Tutuş dizaýny eşik çykarmagy gaty amatly edýär we eliňize zyýan bermez.Mundan başga-da, her bir eşigi gaýtadan işleýän gap, goşmaça howpsuzlyk üçin gulp bilen üpjün edilendir.Mundan başga-da, ony köçelere, jemgyýetlere, abadançylyk öýlerine, haýyr-sahawat we beýleki şuňa meňzeş ýerlere laýyk edip, ýere dikip bolýar.


 • Model:HBS230601
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:L1524 * W1372 * H1829 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uly kuwwatly haýyr-sahawat eşikleri haýyr-sahawat gaplary metal eşik sadakasy gutusy

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida

  Kompaniýanyň görnüşi

  Öndüriji

  Reňk

  Gök / özleşdirilen

  Meýletin

  RAL reňkleri we saýlamak üçin material

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň

  Goýmalar

  Haýyr-sahawat, haýyr-sahawat merkezi, köçe, seýilgäh, açyk meýdanda, mekdepde, jemgyýetde we beýleki köpçülik ýerlerinde.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  MOQ

  5 sany

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Kepillik

  2 ýyl

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty
  Zawodyň adaty uly açyk metal eşikleri haýyr-sahawat üçin gap
  Zawodyň adaty uly açyk metal eşikleri haýyr-sahawat üçin gap
  Zawodyň adaty uly açyk metal eşikleri haýyr-sahawat üçin gap
  Zawodyň adaty uly açyk metal eşikleri haýyr-sahawat üçin gap 11
  Zawodyň adaty uly açyk metal eşikleri haýyr-sahawat üçin gap-gaç 14
  Zawodyň adaty uly açyk metal eşikleri haýyr-sahawat üçin gap-gaç 15
  Zawodyň adaty uly açyk metal eşikleri haýyr-sahawat üçin gap 7

  17 ýyllyk taryh üçin egin-eşik peşgeş gutularyny öndürmäge ünsi jemleýäris, gurluşy köp gezek optimizirlendi, adamlaryň düşmezligi üçin düşýän ululygy, sökmek kombinasiýasy göwrümi tygşytlap, transport çykdajylaryny tygşytlap biler.

  Zawodymyz uly sargytlary kabul edip, ýokary hilli önümler bilen yzygiderli üpjün edip biler.

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz egin-eşik peşgeş gutulary, täjirçilik hapalary, seýilgäh oturgyçlary, döwrebap piknik stoly, täjirçilik zawod küýzeleri, polat welosiped raflary, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Programma ssenariýine görä önümlerimiz seýilgäh mebellerine, täjirçilige bölünip bilner. mebel, köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m.

  Esasy işimiz seýilgählerde, köçelerde, haýyr-sahawat merkezlerinde, haýyr-sahawat, meýdançalarda, jemgyýetlerde jemlenendir.Önümlerimiz güýçli suw geçirmeýän we poslama garşylygy bar we çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly.Ulanylýan esasy materiallar 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, alýumin, galvanizli polat çarçuwasy, kamfor agajy, çaý, birleşdirilen agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.

  17 ýyl bäri köçe mebellerini öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşdik, müňlerçe müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik we ýokary abraýdan peýdalanýarys.

  Näme üçin biziň bilen işlemeli?

  ODM we OEM-i goldap, reňkleri, materiallary, ululyklary, logotipleri we başgalary siziň üçin düzüp bileris.

  Üznüksiz, çalt eltilmegini üpjün etmek üçin 28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, netijeli önümçilik!

  17 ýyllyk egin-eşik sowgat gutusy önümçilik tejribesi

  Professional mugt dizaýn çyzgylaryny beriň.

  Harytlaryň howpsuz daşalmagyny üpjün etmek üçin eksport gaplamalaryny standartlaşdyryň

  Satuwdan soňky iň oňat hyzmat kepilligi, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Qualityokary hilli önümleri üpjün etmek üçin berk hil barlagy.

  Gaplamak we eltip bermek

  Harytlaryň amatly ýere barmagyny üpjün etmek üçin hünär we standart eksport gaplamalary

  gap-eşik sadakasy gutusy
  gap-eşik sadakasy gutusy

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň