• banner_page

2 metr ýokary eşik sadaka gutusy metal eşik sadakasy bin zawodynyň lomaý satuwyndan çykýar

Gysga düşündiriş:

Galvanizli polatdan ýasalan bu gyrmyzy eşik haýyr-sahawat gutusy suw geçirmeýän we poslama garşy, dürli howa şertlerine çydap bilýär we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap bilýär, şol bir wagtyň özünde eşik sadakasynyň binasynyň howpsuzlygyny kepillendirýän gulp bilen enjamlaşdyrylan, bagyş edilen zatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin aňsat eltip bermek we howpsuzlyk aýratynlyklary.Haýyr-sahawat gaznalarynyň esasy wezipesi, adamlara öz söýgüsini geçirmäge mümkinçilik berýän haýyr-sahawat işine goşant goşan adamlar tarapyndan egin-eşik, aýakgap we kitap ýygnamakdyr.

Köçelere, jemgyýetlere, seýilgählere, haýyr-sahawat guramalaryna, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

Islendik dizaýny, dürli reňkleri islege görä ýerleşdirip bilersiňiz.


 • Model:HBS230602
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:L1120 * W1060 * H2000 mm, özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  2 metr ýokary eşik sadaka gutusy metal eşik sadakasy bin zawodynyň lomaý satuwyndan çykýar

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida

  Kompaniýanyň görnüşi

  Öndüriji

  Reňk

  Gyrmyzy / omöriteleşdirilen
  Ulanylyşy Haýyr-sahawat, haýyr-sahawat merkezi, köçe, seýilgäh, açyk meýdanda, mekdepde, jemgyýetde we beýleki köpçülik ýerlerinde.

  Meýletin

  RAL reňkleri we saýlamak üçin material

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  MOQ

  5 sany

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Kepillik

  2 ýyl

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty
  2 metr beýik polat eşikler Bag zawodynyň lomaý satuwy 11
  2 metr beýik polat eşikler zawod lomaý satuwy 7
  2 metr beýik polat eşikler zawod lomaý satuwy 9
  HBS23060747 2 metr beýik polat eşikler Bin zawodynyň lomaý satuwy

  Aýratynlyklary

  1. 2006-njy ýyldan başlap, 17 ýyllyk önümçilik tejribesi. OEM we ODM bar

  2. 28800 inedördül metr zawod meýdany, ösen önümçilik enjamlary köp mukdarda sargyt edip biler, gowşuryş wagtyny, uzak möhletli durnukly üpjün edijini üpjün edip biler.

  3. saleshli meseleleriňizi çalt çözüň, satuwdan soň hyzmat kepillendirilýär.

  4. SGS, TUV Rheinland, ISO9001 kepilnamasy, önümiň hilini üpjün etmek üçin her baglanyşyga berk gözegçilik etmekden geçdik!

  5. qualityokary hilli, çalt eltip bermek, zawodyň bahasy!

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz egin-eşik sadakasy gutusy, täjirçilik hapalary, seýilgäh oturgyçlary, metal piknik stoly, täjirçilik zawodlary, polat welosiped raflary, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Programma ssenariýine görä önümlerimiz seýilgäh mebellerine, täjirçilige bölünip bilner. mebel, köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m.

  Esasy işimiz seýilgählerde, köçelerde, haýyr-sahawat merkezlerinde, haýyr-sahawat, meýdançalarda, jemgyýetlerde jemlenendir.Önümlerimiz güýçli suw geçirmeýän we poslama garşylygy bar we çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly.Ulanylýan esasy materiallar 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, alýumin, galvanizli polat çarçuwasy, kamfor agajy, çaý, birleşdirilen agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.

  17 ýyl bäri köçe mebellerini öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşdik, müňlerçe müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik we ýokary abraýdan peýdalanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň