• banner_page

Alýuminiý aýakly lomaý dynç alyş açyk seýilgäh

Gysga düşündiriş:

Park skameykasy açyk meýdançalaryň işleýşini we gözelligini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Onda posa garşy durýan we durnuklylygy we goldawy üpjün edýän berk guýma alýumin aýaklary bar.Seýilgäh skameýkasy aňsatlyk bilen sökmek we gaýtadan gurnamak üçin aýrylýan oturgyç we arka bilen gurlupdyr.Bu, eltip bermek üçin çykdajylary tygşytlamaga hem kömek edýär.Qualityokary hilli agaçdan peýdalanmak berkligi we uzak ömri üpjün edýär, skameýkany ähli howa şertlerine laýyk edýär.

Köçelerde, meýdançalarda, seýilgählerde, howlularda, ýol ýakasynda we beýleki köpçülik ýerlerinde ulanylýar.


 • Model:HCW426
 • Material:Alýumin aýaklaryny, plastik agaç / gaty agaç guýuň
 • Ölçegi:L1820 * W600 * H800 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Alýuminiý aýakly lomaý dynç alyş açyk seýilgäh

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Reňk

  Goňur, ýöriteleşdirilen

  MOQ

  10 sany

  Ulanylyşy

  Söwda köçesi, seýilgäh, meýdança, açyk, mekdep, eýwan, bag, şäher seýilgähi taslamasy, deňiz kenary, köpçülik ýerleri we ş.m.

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Kepillik

  2 ýyl

  Gurnama usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzy uter Daşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň
  Alýumin aýaklary bilen açyk köçe mebelleri bilen lomaý dynç alyş seýilgähi 7
  Alýumin aýaklary bilen açyk köçe mebelleri bilen lomaý dynç alyş seýilgähi
  Alýumin aýaklary bilen açyk köçe mebelleri bilen lomaý dynç alyş seýilgähi

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz açyk oturgyçlar, metal hapa gaplary, polat piknik stoly, täjirçilik zawody, polat welosiped raflary, Polat Bollard we ş.m.

  Biziň işimiz esasan açyk seýilgählere, köçelere, meýdançalara, jemgyýetlere, mekdeplere, willalara we myhmanhanalara gönükdirilendir.Açyk mebellerimiz suw geçirmeýän we poslama çydamly bolansoň, çöl we deňiz şypahanalary üçin hem amatly.Ulanylýan esasy materiallarymyz 304 poslamaýan polatdan, 316 poslamaýan polatdan, alýuminiý, galvanizli polat çarçuwadan, kamfor agajyndan, çaýdan, plastmassa agaçdan, üýtgedilen agaçdan we ş.m. öz içine alýar. Ulanyş senarisine görä önümlerimiz seýilgäh mebellerine, täjirçilige-de bölünip bilner. mebel, köçe mebelleri, eýwan mebelleri we bag mebelleri.

  Alýumin aýaklary bilen açyk köçe mebelleri bilen lomaý dynç alyş seýilgähi
  Alýumin aýaklary bilen açyk köçe mebelleri bilen lomaý dynç alyş seýilgähi
  Alýumin aýaklary bilen açyk köçe mebelleri bilen lomaý dynç alyş seýilgähi 4

  Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

  ODM & OEM elýeterli, reňkini, materialyny, ululygyny, nyşanyny siziň üçin düzüp bileris.

  28,800 inedördül metr önümçilik bazasy,eçalt eltip bermek!

  17 ýyllyk önümçilik tejribesi.

  Professional mugt dizaýn çyzgylary.

  Harytlaryň ýagdaýynyň gowydygyny üpjün etmek üçin standart eksport gaplamasy.

  Iň gowusysatuwdan soňky hyzmat kepilligi.

  Önümiň hilini üpjün etmek üçin berk hil barlagy.

  Aralyk baglanyşyklary ýok edip, zawodyň lomaý bahalary!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň