• banner_page

Awtoulag duralgasy Haýyr-sahawat sadakasy eşikleri Daşky metal eşikleri gaýtadan işleýän gap

Gysga düşündiriş:

Haýyr-sahawat sadakasy eşikleri, eşikleriň gaýtadan ulanylmagyny we jemgyýete gaýtarylmagy üçin möhüm guraldyr.Bu awtoulag duralgasynyň haýyr-sahawat gutusy, has berkligi we has uzak ömri üçin galvanizli polatdan ýasalýar.Materialyň berkligi, haýyr-sahawat gaplarynyň ähli howa şertlerine çydap biljekdigini, içerde we açyk ýerlerde amatly bolmagyny üpjün edýär.

Amatlylygy göz öňünde tutup döredilen egin-eşik sadakasy, köp mukdarda eşik ýygnamak üçin uly saklaýyş ukybyna eýedir.Bu, adamlary dökülmekden gorkman ýa-da ýygy-ýygydan boşadylmazdan zerur däl eşikleri aňsatlyk bilen bagyşlamaga çagyrýar.

Haýyr-sahawat, köçeler, ýaşaýyş ýerleri, şäher seýilgähleri, haýyr-sahawat merkezleri we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.


 • Model:HBS220204
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:L765 * W765 * H1900 mm / L720 * W720 * H1480 mm; omörite
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Awtoulag duralgasy Haýyr-sahawat sadakasy eşikleri Daşky metal eşikleri gaýtadan işleýän gap

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Reňk

  Ak / ýöriteleşdirilen

  MOQ

  5 sany

  Ulanylyşy

  Haýyr-sahawat, haýyr-sahawat merkezi, köçe, seýilgäh, açyk meýdanda, mekdepde, jemgyýetde we beýleki köpçülik ýerlerinde.

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Kepillik

  2 ýyl

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň
  HBS220204 Haýyr-sahawat üçin açyk polat eşik sadakalary (1)
  HBS220204 Haýyr-sahawat üçin açyk polat eşik sadakalary (5)
  HBS220204 Haýyr-sahawat üçin açyk polat eşik sadakalary (3)
  HBS220204 Haýyr-sahawat üçin açyk polat eşik sadakalary (4)

  Aýratynlyklary

  1. 2006-njy ýyldan başlap, önümçilikde 17 ýyl miras.Özbaşdaklaşdyrma opsiýalary bar.

  2. Zawod 28800 inedördül metr meýdany öz içine alýar, ep-esli sargyt göwrümini ýerleşdirmäge ukyply, öz wagtynda eltip bermegi kepillendirýän, uzak möhletli işewür hyzmatdaş.

  3. Alada bildirýän ähli aladalaryňyzy gyssagly çözmek, satyn alandan soň goldaw kepillendirilýär.

  4. SGS, TUV Rheinland, ISO9001 şahadatnamalary, önümiň kämilligini goldamak üçin her etapda berk gözegçiligi dowam etdirýär!

  5. Adatdan daşary hil, çalt eltip bermek, zawodyň bäsdeşlik bahasy!

  Polat aýakgap eşikleri Gaýtadan işleýän gap-gaç sadakasy gutusy daşarda 8
  Polat aýakgap eşikleri Gaýtadan işleýän gap-gaç sadakasy gutusy 10
  Polat aýakgap eşikleri Gaýtadan işleýän gap-gaç sadakasy gutusy 12
  Polat aýakgap eşikleri Gaýtadan işleýän gap-gaç sadakasy daşarda 11

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz eşik sadakasy üçin gap, täjirçilik hapalary, seýilgäh skameýkalary, metal piknik stoly, täjirçilik küýzeleri, polat welosiped raflary, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Programma ssenariýine görä önümlerimiz seýilgäh mebellerine, täjirçilik mebellerine bölünip bilner. , köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m.

  Esasy işimiz seýilgählerde, köçelerde, haýyr-sahawat merkezlerinde, haýyr-sahawat, meýdançalarda, jemgyýetlerde jemlenendir.Önümlerimiz güýçli suw geçirmeýän we poslama garşylygy bar we çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly.Ulanylýan esasy materiallar 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, alýumin, galvanizli polat çarçuwasy, kamfor agajy, çaý, birleşdirilen agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.

  17 ýyl bäri köçe mebellerini öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşdik, müňlerçe müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik we ýokary abraýdan peýdalanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň