• banner_page

Kitaplar Aýakgap eşikleri sadaka Bin öndürijisinden aýrylýar

Gysga düşündiriş:

Bu kitaplar köwüş geýimlerine haýyr-sahawat bermek Bin, göwrümi we transport çykdajylaryny netijeli tygşytlamak üçin sökmek dizaýnyny ulanýar, köpçülikleýin sargyt etmegi ýeňilleşdirmek üçin, ýokary hilli galvanizli polatdan, pos we poslama garşy, ygtybarly dizaýndan, alanyňyzda ýapyşmazlyk üçin eşikler, esasy wezipesi haýyr-sahawat maksatlary üçin egin-eşik, aýakgap, kitap we ş.m. şahsy sadakalary ýygnamakdyr.Adamlara indi zerur däl eşikleri sowgat etmek, şeýlelik bilen mätäçlere kömek etmek üçin amatly ýol berýär.


 • Model:HBS230602
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:L1120 * W1060 * H2000 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kitaplar Aýakgap eşikleri sadaka Bin öndürijisinden aýrylýar

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida

  Kompaniýanyň görnüşi

  Öndüriji

  Reňk

  Gök / özleşdirilen

  Meýletin

  RAL reňkleri we saýlamak üçin material

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň

  Ulanylyşy

  Haýyr-sahawat, haýyr-sahawat merkezi,sagaç, seýilgäh, açyk meýdança, mekdep, jemgyýetçilik we beýleki köpçülik ýerleri.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  MOQ

  5 sany

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Kepillik

  2 ýyl

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty
  Kitaplar Aýakgap eşikleri Haýyr-sahawat gutusy öndürijisi 6
  Kitaplar Aýakgap eşikleri Bagyşlamak guty öndürijisi 1
  Kitaplar Aýakgap eşikleri Bagyşlamak guty öndürijisi 23
  Kitaplar Aýakgap eşikleri Haýyr-sahawat gutusy öndürijisi 22

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz, peşgeş berlen eşikler, metal galyndylary, seýilgäh oturgyçlary, döwrebap piknik stoly, täjirçilik küýzeleri, polat welosiped raflary, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Programma ssenariýine görä önümlerimiz seýilgäh mebellerine, täjirçilik mebellerine bölünip bilner. , köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m.

  Esasy işimiz seýilgählerde, köçelerde, haýyr-sahawat merkezlerinde, haýyr-sahawat, meýdançalarda, jemgyýetlerde jemlenendir.Önümlerimiz güýçli suw geçirmeýän we poslama garşylygy bar we çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly.Ulanylýan esasy materiallar 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, alýumin, galvanizli polat çarçuwasy, kamfor agajy, çaý, birleşdirilen agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.

  17 ýyl bäri köçe mebellerini öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşdik, müňlerçe müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik we ýokary abraýdan peýdalanýarys.

  Näme üçin biziň bilen işlemeli?

  ODM we OEM-i goldap, reňkleri, materiallary, ululyklary, logotipleri we başgalary siziň üçin düzüp bileris.

  Üznüksiz, çalt eltilmegini üpjün etmek üçin 28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, netijeli önümçilik!

  17 ýyllyk egin-eşik sowgat gutusy önümçilik tejribesi

  Professional mugt dizaýn çyzgylaryny beriň.

  Harytlaryň howpsuz daşalmagyny üpjün etmek üçin eksport gaplamalaryny standartlaşdyryň

  Satuwdan soňky iň oňat hyzmat kepilligi, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Qualityokary hilli önümleri üpjün etmek üçin berk hil barlagy.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň