• banner_page

Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama

Gysga düşündiriş:

Bu uly kuwwatlyk haýyr-sahawat metal egin-eşik sadakasy, pos we poslama çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Weatherhli howa şertlerine çydap bilýär we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap bilýär.Gulplanan eşik sadakalary, bagyş edilen zatlary howpsuz saklaýar.Adamlara islenmeýän eşikleri sowgat bermek üçin amatly we ygtybarly ýol berýär.
Haýyr-sahawat edaralaryna, köçelere, ýaşaýyş ýerlerine, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.


 • Model:HBS230104
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:L1524 * W1372 * H1829 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Reňk

  Gök / özleşdirilen

  MOQ

  5 sany

  Ulanylyşy

  Haýyr-sahawat, haýyr-sahawat merkezi, köçe, seýilgäh, açyk meýdanda, mekdepde, jemgyýetde we beýleki köpçülik ýerlerinde.

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Kepillik

  2 ýyl

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň
  Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama
  Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama
  Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama

  Zawodymyzyň artykmaçlyklary näme?

  1. 2006-njy ýylda söwda, 17 ýyllyk önümçilik taryhy.OEM we ODM opsiýalary hödürlenýär.

  2. Zawod 28800 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, ep-esli sargytlary ýerleşdirmäge ukyply, uzak möhletli hyzmatdaşlygy ygtybarly üpjün ediji hökmünde öz wagtynda iberilmegini üpjün edip biljek iň häzirki zaman önümçilik tehnologiýasy bilen öwünýär.

  3. allhli aladalaryňyzy çalt çözmek kepillendirilýär, satuwdan soňky hyzmat bolsa eglişiksiz kepillendirilýär.

  4.Biziň SGS, TUV Rheinland, ISO9001 şahadatnamamyz, önümiň hilini kepillendirýän her tapgyrda berk gözegçiligi aňladýar!

  5. Deňi-taýy bolmadyk hil, çalt eltip bermek, bäsdeşlik zawodynyň bahasy!

  Lomaý uly göwrümli haýyr-sahawat metal eşik haýyr-sahawat gutusy 9-njy gulp
  Lomaý uly göwrümli haýyr-sahawat metal eşik haýyr-sahawat gutusy 10 gulp bilen
  Lomaý uly göwrümli haýyr-sahawat metal eşik sadakasy 12-nji gulply guty

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz, peşgeş berlen eşikler, metal galyndylary, seýilgäh oturgyçlary, döwrebap piknik stoly, täjirçilik küýzeleri, polat welosiped raflary, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Programma ssenariýine görä önümlerimiz seýilgäh mebellerine, täjirçilik mebellerine bölünip bilner. , köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m.

  Esasy işimiz seýilgählerde, köçelerde, haýyr-sahawat merkezlerinde, haýyr-sahawat, meýdançalarda, jemgyýetlerde jemlenendir.Önümlerimiz güýçli suw geçirmeýän we poslama garşylygy bar we çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly.Ulanylýan esasy materiallar 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, alýumin, galvanizli polat çarçuwasy, kamfor agajy, çaý, birleşdirilen agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.

  17 ýyl bäri köçe mebellerini öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşdik, müňlerçe müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik we ýokary abraýdan peýdalanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň