• banner_page

Açyk metal täjirçilik hapalary polat galyndylary

Gysga düşündiriş:

Açyk metal täjirçilik hapalary has ýokary öndürijilik üçin şekillendirilip bilner, görnüşi moda, ýokary derejeli we owadan we açyk hapalary zyňmak üçin ajaýyp saýlawdyr.

Galvanizli polatdan ýasalan, açyk pürküji bejergisi, çydamly, çyzmaga çydamly, ýangyna garşy, okislenmä garşy poslama, boş gurluşyk täsirli howa akymyny ösdürýär we täze, arassa gurşaw üçin ysyň döremeginiň öňüni alýar.

Polat galyndylary, şäher seýilgäh taslamalary, köçeler, mekdepler, şäher, jemgyýetler we ş.m. ýaly köpçülik ýerlerinde köplenç ulanylýar.


 • Model:HBS220813
 • Material:Galvanizli polat plastinka
 • Ölçegi:Uzynlygy 660 mm * Ini 550 mm * beýikligi 1170 mm
 • Şekil:Kwadrat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Açyk metal täjirçilik hapalary polat galyndylary

  Haryt maglumatlary

  Marka Haoyida
  Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
  Reňk çal, Custöriteleşdirilen
  Meýletin RAL reňkleri we saýlamak üçin material
  Faceerüsti bejermek Daşky poroşok örtük
  Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 15-35 gün soň
  Goýmalar Söwda köçesi, seýilgäh, kwadrat , açyk, mekdep, ýol ýakasy, şäher seýilgähi taslamasy, deňiz kenary, jemgyýet we ş.m.
  Şahadatnama SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001
  MOQ 10 sany
  Gurnama usuly Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.
  Kepillik 2 ýyl
  Töleg möhleti VISA, T / T, L / C we ş.m.
  Gaplamak Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzy uter Daşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty
  Häzirki zaman polat zibilleri Daşky şäher köçesi metal çüýşeli gap
  Häzirki zaman polat zibilleri Daşky şäher köçesi metal çüýşe binasy 1
  Häzirki zaman polat zibilleri Daşky şäher köçesi metal çüýşe binasy 4

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz täjirçilik hapalary,seýilgähoturgyçlar, polat piknik stoly, täjirçilik zawody,polatwelosiped tekerleri,smanysyzsteel Bollard we ş.m. Şeýle hem ulanylyşyna görä seýilgäh mebelleri, täjirçilik mebelleri, köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m. bölünýär.

  Önümlerimiz esasan şäher seýilgähleri, söwda köçeleri, meýdançalar we jemgyýetler ýaly köpçülik ýerlerinde ulanylýar. Güýçli poslama garşylygy sebäpli çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly. Ulanylýan esasy materiallar alýuminidir , 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, galvanizli polat çarçuwa, kamfor agajy, çaý, plastmassa agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.

  Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

  Güýç zawody

  28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, ösen enjamlar we tehnologiýanetijeli önümçilik, ýokary hilli, zawodyň lomaý bahasyüznüksiz, çalt eltilmegini üpjün etmek üçin!

  Önümçilik tejribesi

  17 ýyllyk önümçilik tejribesi
  2006-njy ýyldan bäri açyk mebel önümçiligine üns berýäris.

  Hil barlagy

  Kämil hil gözegçilik ulgamy, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi üpjün ediň.

  ODM / OEM goldawy

  Professional, mugt, üýtgeşik dizaýny özleşdirmek hyzmaty, islendik LOGO, reňk, material, ululyk düzülip bilner

  Satuwdan soň hyzmat

  7 * 24 sagat hünärli, täsirli, oýlanyşykly hyzmat, müşderilere ähli meseleleri çözmäge kömek etmek, maksadymyz müşderileri kanagatlandyrmak.

  Daşky gurşawy goramak

  Daşky gurşawy goramak howpsuzlygy synagyndan geçiň, ygtybarly we täsirli, islegiňize laýyk hiliň kepillendirilmegi üçin SGS, TUV, ISO9001 bar.

  Häzirki zaman polat zibilleri Daşky şäher köçesi metal çüýşe binasy 3
  Häzirki zaman polat zibilleri, açyk köçede metal çüýşe gaplary5
  Häzirki zaman polat zibilleri, açyk köçede metal çüýşe gaplary4
  Häzirki zaman polat zibilleri, açyk köçede metal çüýşe gaplary3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň