• banner_page

38 Gallon täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen açyk hapa gaplary

Gysga düşündiriş:

38 gallon metaldan ýasalan açyk täjirçilik hapa gaplary, meşhur, ýönekeý we amaly, galvanizli polatdan ýasalan, pos çydamly we çydamly.Openingokarky açylyş dizaýny, hapa zyňmak aňsat

Seýilgähler, şäher köçeleri, ýol ýakasy, jemgyýetler, obalar, mekdepler, söwda merkezleri, maşgalalar we beýleki ýerler üçin amatly we amatly, daşky gurşaw durmuşy üçin iň gowy saýlawyňyzdyr.


 • Model:HBS840 Gök
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:Dia550 * H900mm (Diametri: 27 ini, Boýy: 36 ini, Düzülen)
 • Agramy:36.8KG
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  38 Gallon täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen açyk hapa gaplary

  Haryt maglumatlary

  Marka Haoyida
  Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
  Reňk Gök, Izedöriteleşdirilen
  Meýletin RAL reňkleri we saýlamak üçin material
  Faceerüsti bejermek Daşky poroşok örtük
  Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 15-35 gün soň
  Goýmalar Söwda köçesi, seýilgäh, meýdança,açyk, mekdep, ýol ýakasy, şäher seýilgähi taslamasy, deňiz kenary, jemgyýet we ş.m.
  Şahadatnama SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001
  MOQ 10 sany
  Gurnama usuly Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.
  Kepillik 2 ýyl
  Töleg möhleti VISA, T / T, L / C we ş.m.
  Gaplamak Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  38 gallon polat, açyk täjirçilik hapalaryelementlere, graffiti we wandalizme garşylygy üpjün edýän dizaýn we gurluşyk jikme-jiklikleri bilen zibil üçin uly mümkinçilik berýär.Tekiz polat polatlar doly kebşirlenýär we poliester poroşok palto bilen bejerilýär, çydamly kabul ediş ýerini döretmek üçin, ähli howa şertlerine laýyk gelýär.

  Açyk metal polatdan ýasalan hapa gaplary
  Polat çarçuwaly tegelek gyralary we poroşok paltasy
  Tekiz çyzgy dizaýny wandalizmiň öňüni alýar
  Çydamly, doly kebşirlenen gurluşyk
  Gämi toplumyny, howpsuzlyk kabelini we plastmassa çyzgysyny öz içine alýar
  Tekiz gapak dizaýny
  Metal içki barrele aňsat girmek üçin gapak aýrylýar
  Polatdan ýasalan gap

  Easyeňil aýyrmak üçin gurlan tutawaçly 38 gallon liner

  38 Gallon polatdan ýasalan hapalar Daşky söwda hapasy
  36 “Gallon” açyk täjirçilik hapalary
  38 Gallon polatdan ýasalan hapalar Daşky söwda hapasy
  38 Gallon polatdan ýasalan hapalar Daşky söwda hapasy

  Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

  Güýç zawody

  28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, ösen enjamlar we tehnologiýanetijeli önümçilik, ýokary hilli, zawodyň lomaý bahasyüznüksiz, çalt eltilmegini üpjün etmek üçin!

  Önümçilik tejribesi

  17 ýyllyk önümçilik tejribesi
  2006-njy ýyldan bäri açyk mebel önümçiligine üns berýäris.

  Hil barlagy

  Kämil hil gözegçilik ulgamy, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi üpjün ediň.

  ODM / OEM goldawy

  Professional, mugt, üýtgeşik dizaýny özleşdirmek hyzmaty, islendik LOGO, reňk, material, ululyk düzülip bilner

  Satuwdan soň hyzmat

  7 * 24 sagat hünärli, täsirli, oýlanyşykly hyzmat, müşderilere ähli meseleleri çözmäge kömek etmek, maksadymyz müşderileri kanagatlandyrmak.

  Daşky gurşawy goramak

  Daşky gurşawy goramak howpsuzlygy synagyndan geçiň, ygtybarly we täsirli, islegiňize laýyk hiliň kepillendirilmegi üçin SGS, TUV, ISO9001 bar.

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz täjirçilik hapalary, seýilgäh oturgyçlary, metal piknik stoly, täjirçilik zawody, polat welosiped tekerleri, poslamaýan polat Bollard we ş.m. Şeýle hem park mebelleri, täjirçilik mebelleri, köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m. ulanmak.

  Önümlerimiz esasan şäher seýilgähleri, söwda köçeleri, meýdançalar we jemgyýetler ýaly köpçülik ýerlerinde ulanylýar. Güýçli poslama garşylygy sebäpli çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly. Ulanylýan esasy materiallar alýuminidir , 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, galvanizli polat çarçuwa, kamfor agajy, çaý, plastmassa agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň