• banner_page

Lomaý gara 32 gallon hapalary kabul edýän metal täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen bolup biler

Gysga düşündiriş:

Metal täjirçilik 32 “Gallon hapa” kabul edijisi, graffiti we wandalizmiň öňüni alýan berk, uzyn tekiz polat korpusda poliester tozy bilen örtülen görnüşi görkezýär.Goşmaça güýç üçin metal zolak.Söwda hapalary aşa howa şertlerine çydap biler, olary açyk howada ulanmak üçin ajaýyp eder.Rainagyş gapagy gapagy ýagyşyň ýa-da garyň konteýner girmeginiň öňüni alýar.Gämi toplumyny we gara polatdan ýasalan gap-gaçlary öz içine alýar.
Bu metal açyk hapanyň agyr kuwwaty, boşlugyň ýygylygyny azaldyp, köp mukdarda hapany dolandyryp biljekdigini üpjün edip biler.Polat çarçuwasy goşmaça güýç we durnuklylyk üpjün etmek üçin togalanan gyralar bilen gurlupdyr.
Çydamlylygy möhümdir, Onuň doly kebşirlenen gurluşygy agyr ulanyşa we hyýanatçylykly çydamlylygy kepillendirýär.
32 gallon kuwwaty bilen enjamlaşdyrylan zibil saklamak üçin giň ýer berýär.Diametri 27 ″ we beýikligi 39 ″ ölçemek, galyndylary zyňmak üçin ykjam, ýöne ygtybarly çözgüt üpjün edýär.


 • Model:HBS869, Gara
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:Diametri680 * Boýy1000mm (Diametri: 27 ini, Boýy: 39.37 in, Düzülen)
 • Agramy:35KG
 • Liner materialy:Polat
 • Şekil:Tegelek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Lomaý gara 32 gallon hapalary kabul edýän metal täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen bolup biler

  Haryt maglumatlary

  Marka Haoyida
  Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
  Reňk Gara, ýöriteleşdirilen
  Meýletin RAL reňkleri we saýlamak üçin material
  Faceerüsti bejermek Daşky poroşok örtük
  Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 15-35 gün soň
  Goýmalar Söwda köçesi, seýilgäh, meýdança, açyk meýdanda, mekdep we ş.m.
  Şahadatnama SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001
  MOQ 10 sany
  Gurnama usuly Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.
  Kepillik 2 ýyl
  Töleg möhleti VISA, T / T, L / C we ş.m.
  Gaplamak Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzy uter Daşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty
  Lomaý gara 38 gallon açyk metaldan ýasalan hapalar, ýagyş Bonnet gapagy 7 bilen kabul edip biler
  Lomaý gara 38 gallon açyk metaldan ýasalan hapalar, ýagyş Bonnet gapagy 9 bilen kabul edip biler
  Lomaý gara 38 gallon açyk metaldan ýasalan hapalar, ýagyş Bonnet gapagy bilen kabul edip biler
  Lomaý gara 38 gallon açyk metaldan ýasalan hapalar, ýagyş Bonnet gapagy 10 bilen kabul edip biler
  Lomaý gara 38 gallon açyk metaldan ýasalan hapalar, ýagyş Bonnet gapagy 13 bilen kabul edip biler
  Lomaý gara 38 gallon açyk metaldan ýasalan hapalar, ýagyş Bonnet gapagy bilen kabul edip biler
  Lomaý gara 38 gallon açyk metaldan ýasalan hapalar, ýagyş Bonnet gapagy 12 bilen kabul edip biler

  Näme üçin biziň bilen işlemeli?

  ODM we OEM goldaýar, siziň üçin reňkleri, materiallary, ululyklary, logotipleri we başgalary düzüp bileris.
  28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, netijeli önümçilik, çalt eltilmegini üpjün ediň!
  Park köçe mebellerini öndürmek boýunça 17 ýyllyk tejribe
  Professional mugt dizaýn çyzgylaryny beriň.
  Harytlaryň howpsuz daşalmagyny üpjün etmek üçin standart eksport gaplamasy
  Satuwdan soňky iň oňat hyzmat kepilligi, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  Qualityokary hilli önümleri üpjün etmek üçin berk hil barlagy.
  Zawodyň lomaý bahasy, islendik aralyk baglanyşyklary ýok ediň!

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz täjirçilik hapalary, köçe oturgyçlary, polat piknik stoly, täjirçilik zawody, polat welosiped tekerleri, poslamaýan polat Bollard we ş.m. Şeýle hem park mebelleri, täjirçilik mebelleri, köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m. ulanmak.

  Önümlerimiz esasan şäher seýilgähleri, söwda köçeleri, meýdançalar we jemgyýetler ýaly köpçülik ýerlerinde ulanylýar. Güýçli poslama garşylygy sebäpli çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly. Ulanylýan esasy materiallar alýuminidir , 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, galvanizli polat çarçuwa, kamfor agajy, çaý, plastmassa agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň