• banner_page

Zontikli deşik meýdançasy bilen täjirçilik metal açyk piknik stoly

Gysga düşündiriş:

Bu açyk metal piknik stoly galvanizli polatdan ýasalan, çydamly, poslama we poslama garşy.Iş stoly deşikli, owadan, amaly we dem alýar.Mämişi iş stolunyň daşky görnüşi kosmosa açyk we janly reňkler berýär, adamlary begendirýär. Aşagy howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin giňeltmek nurbatlary bilen ýere dikeldilip bilner. Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin söküp we ýygnap bolýar.Bu açyk metal stol we oturgyç, uly maşgalalaryň ýa-da toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 8 adamy ýerleşdirip biler.Açyk restoranlarda, seýilgählerde, köçelerde, ýol ýakasynda, eýwanlarda, meýdançalarda, jemgyýetlerde we beýleki köpçülik ýerlerinde amatly.


 • Model:HPIC220523
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:L2057 * W2057 * H749 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Zontikli deşik meýdançasy bilen täjirçilik metal açyk piknik stoly

  Haryt maglumatlary

  Marka Haoyida
  Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Reňk

  Mämişi / omöriteleşdirilen

  Meýletin

  RAL reňkleri we saýlamak üçin material

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň

  Goýmalar

  Söwda köçeleri, seýilgäh, açyk meýdança, mekdep, meýdança we beýleki köpçülik ýerleri.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  MOQ

  10 bölek

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen görnüş.

  Kepillik

  2 ýyl

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty
  HPIC220523 inedördül metal piknik stoly, 4 oturgyç açyk köçe mebeli (2)
  HPIC220523 inedördül metal piknik stoly, 4 oturgyç açyk köçe mebeli (6)
  HPIC220523 inedördül metal piknik stoly, 4 oturgyç açyk köçe mebeli (3)
  HPIC220523 inedördül metal piknik stoly, 4 oturgyç açyk köçe mebeli (8)
  Daşky köçe mebel meýdany 4 oturgyçly metal nahar piknik stoly
  HPIC220523 inedördül metal piknik stoly, 4 oturgyç açyk köçe mebeli (9)
  HPIC220523 inedördül metal piknik stoly, 4 oturgyç açyk köçe mebeli (1)
  HPIC220523 4 oturgyçly köçe mebelleri bilen kwadrat metal piknik stoly (5)

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz açyk howadametalpiknik stollary,chäzirki zaman piknik stoly,açyk seýilgäh oturgyçlary,ctäjirçilikmetalhapa,ctäjirçilikpçyralar, polatwelosiped tekerleri,sposlamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Olar ulanylyş senarisi boýunça köçe mebelleri, täjirçilik mebelleri ýaly toparlara bölünýärlerseýilgäh mebelleri,eýwanmebel,açyk mebel we ş.m.

  Haoyida seýilgähiniň köçe mebelleri köplenç ulanylýarmmunisipal seýilgäh, täjirçilik köçesi, bag, eýwan, jemgyýetçilik we beýleki köpçülik ýerleri. Esasy materiallara alýumin / poslamaýan polat / galvanizli polat çarçuwasy, gaty agaç / plastmassa agaç girýär(PS agaç)we ş.m.

  Näme üçin biziň bilen işlemeli?

  17 ýyllyk iş tejribesi bolan ynamdar öndüriji hökmünde 2006-njy ýyldan bäri lomaý satyjylara, seýilgäh taslamalaryna, köçe taslamalaryna, şäher gurluşyk taslamalaryna we myhmanhana taslamalaryna hyzmat edýäris, dünýä çözgüdini hemmetaraplaýyn çözýäris.Önümlerimiz hili bilen meşhurdyr we 40-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.Customöriteleşdirilen materiallar, ululyklar, reňkler, stiller we logotipler üçin professional we mugt dizaýn hyzmatlary bilen ODM we OEM goldawymyzdan peýdalanyň.Gap-gaçlar, oturgyçlar, stollar, gül gutulary, welosiped tekerleri we poslamaýan polat slaýdlar ýaly dürli açyk aýratynlyklara üns beriň, bularyň hemmesi jikme-jiklik we üns bilen ýasalan.Aralyk baglanyşyklary aýyrmak bilen bäsdeşlik bahalaryny hödürleýäris we çykdajylary tygşytlaýarys.Iň oňat gaplama çözgütlerimiziň kömegi bilen önümleriňiz bellenen ýere ajaýyp ýagdaýda geler.Önümçilik bazasy 28,800 inedördül metr meýdany öz içine alýar, hiline zyýan bermezden 10-30 günüň içinde çalt eltilmegini üpjün edýär.Müşderini kanagatlandyrmak baradaky kepilligimiz, kepillik möhletinde adam däl sebäp bolan hil meselesi üçin satuwdan soňky giňişleýin hyzmatymyza degişlidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň