• banner_page

Döwrebap dizaýn Daşky seýilgäh metal skameýkasy Gara yzsyz

Gysga düşündiriş:

Metal skameýkany gurmak üçin çydamly galvanizli polatdan peýdalanýarys.Surfaceerüsti pürküji bilen örtülen we poslama garşy, suw geçirmeýän we poslama garşy ajaýyp mümkinçiliklere eýedir.Döredijilik deşikli dizaýn, açyk skameýkany özboluşly we görmegeý edýär, şol bir wagtyň özünde dem alyş ukybyny ýokarlandyrýar.Demir skameýkany siziň talaplaryňyza görä ýygnap bileris.Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, açyk meýdançalar, meýdançalar, jemgyýetler, ýol kenarlary, mekdepler we beýleki dynç alyş ýerleri üçin amatly.


 • Model:HCS220303
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:L1800 * W550 * H450 mm
 • Agramy (KG): 74
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Döwrebap dizaýn Daşky seýilgäh metal skameýkasy Gara yzsyz

  Haryt maglumatlary

  Marka Haoyida
  Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
  Reňk Gara, ýöriteleşdirilen
  Meýletin RAL reňkleri we saýlamak üçin material
  Faceerüsti bejermek Daşky poroşok örtük
  Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 15-35 gün soň
  Goýmalar Söwda köçesi, seýilgäh, meýdança, açyk, mekdep, eýwan, bag, şäher seýilgähi taslamasy, deňiz kenary, köpçülik ýerleri we ş.m.
  Şahadatnama SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001
  MOQ 10 sany
  Gurnama usuly Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.
  Kepillik 2 ýyl
  Töleg möhleti T / T, L / C, Western Union, Pul gramy
  Gaplamak Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz açyk oturgyçlar, metal hapa gaplary, polat piknik stoly, täjirçilik zawody, polat welosiped raflary, Polat Bollard we ş.m.

  Biziň işimiz esasan açyk seýilgählere, köçelere, meýdançalara, jemgyýetlere, mekdeplere, willalara we myhmanhanalara gönükdirilendir.Açyk mebellerimiz suw geçirmeýän we poslama çydamly bolansoň, çöl we deňiz şypahanalary üçin hem amatly.Ulanylýan esasy materiallarymyz 304 poslamaýan polatdan, 316 poslamaýan polatdan, alýuminiý, galvanizli polat çarçuwadan, kamfor agajyndan, çaýdan, plastmassa agaçdan, üýtgedilen agaçdan we ş.m. öz içine alýar. Ulanyş senarisine görä önümlerimiz seýilgäh mebellerine, täjirçilige-de bölünip bilner. mebel, köçe mebelleri, eýwan mebelleri we bag mebelleri.

  Döwrebap dizaýn Gara arkasyz perforasiýa edilen polat skameýkaly açyk seýilgäh köçesi 5
  Döwrebap dizaýn Gara arkasyz perforasiýa edilen polat skameýka açyk jemgyýetçilik seýilgähi köçesi 9
  Döwrebap dizaýn Gara arkasyz perforasiýa edilen polat skameýka açyk jemgyýetçilik seýilgähi köçesi 4
  Döwrebap dizaýn Gara arkasyz perforasiýa edilen polat skameýka açyk jemgyýetçilik seýilgähi köçesi 19
  Döwrebap dizaýn Gara arkasyz perforasiýa edilen polat skameýkaly açyk seýilgäh köçesi 6
  Döwrebap dizaýn Gara arkasyz perforasiýa edilen polat skameýka açyk jemgyýetçilik seýilgähi köçesi 13

  Näme üçin biziň bilen işlemeli?

  ODM & OEM elýeterli, reňkini, materialyny, ululygyny, nyşanyny siziň üçin düzüp bileris.
  28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, çalt eltilmegini üpjün ediň!
  17 ýyllyk önümçilik tejribesi.
  Professional mugt dizaýn çyzgylary.
  Harytlaryň ýagdaýynyň gowydygyny üpjün etmek üçin standart eksport gaplamasy.
  Satuwdan soňky hyzmat kepilligi.
  Önümiň hilini üpjün etmek üçin berk hil barlagy.
  Zawodyň lomaý bahalary, aralyk baglanyşyklary ýok edýär!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň