• banner_page

Zawodyň adaty köpçülikleýin hapa gaplary metal daşarda gaýtadan işleýän gap

Gysga düşündiriş:

Bu, futbol elementlerini birleşdirýän we şahsylaşdyrylan özleşdirmegi goldaýan özboluşly içi boş dizaýn bilen stadionda ulanylýan goşa metal köçe gaýtadan işlemek binasydyr.Diňe moda we owadan bolmak bilen çäklenmän, howanyň aýlanmagyna hem aýratyn ysy dolandyrýar.Jübüt barrel dizaýny, toparlara bölmek aňsat, dürli ýerlerde zibil klassifikasiýasynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Seýilgähler, mekdepler, köçeler ýa-da jemgyýetler bolsun, daşky gurşawyňyzy goramak üçin ygtybarly çözgütler berip bileris.


 • Model:HBS882
 • Material:Esasy material: poslamaýan polatdan 304;Armatura: polat polotno;304 poslamaýan polat nurbatlar
 • Ölçegi:L800xW700xH900 mm
 • Agramy:38 KG
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Zawodyň adaty köpçülikleýin hapa gaplary metal daşarda gaýtadan işleýän gap

  Haryt maglumatlary

  Marka Haoyida
  Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
  Reňk Gara / gök, Izedöriteleşdirilen
  Meýletin RAL reňkleri we saýlamak üçin material
  Faceerüsti bejermek Daşky poroşok örtük
  Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 15-35 gün soň
  Goýmalar Söwda köçesi, seýilgäh, meýdança,açyk, mekdep, ýol ýakasy, şäher seýilgähi taslamasy, deňiz kenary, jemgyýet we ş.m.
  Şahadatnama SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001
  MOQ 10 sany
  Gurnama usuly Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.
  Kepillik 2 ýyl
  Töleg möhleti VISA, T / T, L / C we ş.m.
  Gaplamak Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty
  Zawodyň adaty häzirki zaman açyk metal köçesi gaýtadan işleýän gap 2 bölümi3
  Zawodyň häzirki zaman daşky metal metal köçesini gaýtadan işlemek binasy 2 bölüm8
  Zawodyň adaty häzirki zaman açyk metal köçesi gaýtadan işlemek binasy 2 bölüm4
  Zawodyň adaty häzirki zaman açyk metal köçesi gaýtadan işlemek binasy 2 bölüm2

  Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

  Güýç zawody

  28800 inedördül metr önümçilik bazasy, dünýäde öňdebaryjy 20 önümçilik liniýasy, ýyllyk önümçiligi 50000+

  Önümçilik tejribesi

  17 ýyllyk önümçilik tejribesi
  2006-njy ýyldan bäri açyk mebel önümçiligine üns berýäris.

  Hil barlagy

  Kämil hil gözegçilik ulgamy, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi üpjün ediň.

  ODM / OEM goldawy

  Professional, mugt, üýtgeşik dizaýny özleşdirmek hyzmaty, islendik LOGO, reňk, material, ululyk düzülip bilner

  Satuwdan soň hyzmat

  7 * 24 sagat hünärli, täsirli, oýlanyşykly hyzmat, müşderilere ähli meseleleri çözmäge kömek etmek, maksadymyz müşderileri kanagatlandyrmak.

  Daşky gurşawy goramak

  Daşky gurşawy goramak howpsuzlygy synagyndan geçiň, ygtybarly we täsirli, islegiňize laýyk hiliň kepillendirilmegi üçin SGS, TUV, ISO9001 bar.

  Zawodyň häzirki zaman açyk metal metal köçesini gaýtadan işlemek binasy 2 bölümi5
  Omörite häzirki zaman açyk metal köçe gaýtadan işlemek binasy 2 bölüm 9
  Omörite häzirki zaman açyk metal köçe gaýtadan işlemek binasy 2 bölüm 12
  Zawodyň häzirki zaman açyk metal metal köçesini gaýtadan işlemek binasy 2 bölümi7

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň