• banner_page

Açyk häzirki zaman piknik stol parkynyň mebelleri

Gysga düşündiriş:

Döwrebap piknik stolumyz poslamaýan polatdan we çaý agaçdan, suw geçirmeýän, pos we poslama garşy, dürli gurşaw we howa üçin amatly, häzirki zaman dizaýn edilen agaç piknik stolunyň gurluşy durnukly, deformasiýa aňsat däl, ajaýyp, ýönekeý görnüş, adamlar tarapyndan gowy görülýän stol giň, azyndan 6 adam nahar iýip biler, nahar zerurlyklaryny maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz bilen doly kanagatlandyryp biler.Seýilgäh, köçe, kofe dükanlary, açyk restoran, meýdançalar, ýaşaýyş ýerleri, myhmanhanalar, maşgala baglary we beýleki açyk ýerler üçin amatly.


 • Model:HTW01 (2 metr)
 • Material:Poslamaýan polat, çaý
 • Ölçegi:Tablisa: L2000 * W600 * H750 mm;oturgyç: L2000 * W400 * H750 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Açyk häzirki zaman piknik stol parkynyň mebelleri

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Reňk

  Goňur / Custöriteleşdirilen

  MOQ

  10 sany

  Ulanylyşy

  söwda köçeleri, seýilgäh, açyk, bag, eýwan, mekdep, kofe dükanlary, restoran, meýdança, howly, myhmanhana we beýleki köpçülik ýerleri.

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Kepillik

  2 ýyl

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň
  Açyk köçe mebel seýilgähi, poslamaýan polat çarçuwasy 10 bilen açyk stol oturgyçlary
  Açyk köçe mebel seýilgähi, poslamaýan polat çarçuwasy bilen açyk stol oturgyçlary 8
  Açyk köçe mebel seýilgähi, poslamaýan polat çarçuwasy 9 bilen açyk stol oturgyçlary
  Açyk köçe mebel parkynyň agajy, poslamaýan polat çarçuwasy 7 bilen açyk stol oturgyçlary

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz açyk metal piknik stollary, häzirki zaman piknik stoly, açyk seýilgäh skameýkalary, täjirçilik metal hapalary, täjirçilik ekişleri, polat tigirleri, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Olar ulanylyş senarisi boýunça köçe mebelleri, täjirçilik mebelleriseýilgäh mebelleri,eýwan mebelleri, açyk mebel we ş.m.

  Haoyida seýilgähiniň köçe mebelleri adatça şäher seýilgähinde, täjirçilik köçesinde, bagda, eýwanda, jemgyýetde we beýleki köpçülik ýerlerinde ulanylýar. Esasy materiallara alýumin / poslamaýan polat / galvanizli polat çarçuwasy, gaty agaç / plastmassa agaç (PS agaç) we ş.m. degişlidir.

  Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

  Uly önümçilik bazamyz, talaplaryňyzy aňsatlyk bilen kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän 28800 inedördül metr meýdany tutýar.Önümçilik pudagynda 17 ýyllyk taryhy we 2006-njy ýyldan bäri açyk mebellerde ýöriteleşenimizde, ajaýyp önümleri eltmek üçin zerur tejribämiz we bilimimiz bar.Highokary ülňüleri saklamak baradaky ygrarlylygymyz, diňe ýokary hilli önümleriň öndürilmegini kepillendirip, ýokary hilli gözegçilik ulgamymyzda öz beýanyny tapdy.Giňişleýin ODM / OEM goldawymyz bilen döredijiligiňizi açyň, ökde toparymyz önümiňiziň logotipini, reňkini, materialyny we ululygyny öz içine alýan ähli taraplaryny sazlap biler.Müşderi goldawymyz deňi-taýy ýok, islendik meseläniň gyssagly çözülmegini we iň kanagatlanarly bolmagyny üpjün etmek üçin ýörite toparymyz size 24 sagat kömek eder.Daşky gurşawy goramak we howpsuzlyk, ilkinji nobatda ileri tutulýan ugurlarymyzdyr, berk howpsuzlyk synaglaryna we daşky gurşaw kadalaryna laýyk gelýändigimize şaýatlyk edýär.Needshli zerurlyklaryňyza ygtybarly, täsirli we aýratyn çözgütler bilen üpjün etmek üçin bizi önümçilik hyzmatdaşy hökmünde saýlaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň