• banner_page

Döwrebap dizaýn seýilgähi Daşky piknik stoly lomaý köçe mebelleri

Gysga düşündiriş:

Bu Döwrebap Dizaýn Park Açyk piknik stoly galvanizli polat çarçuwadan, pos çydamly we poslama garşy, planşet we oturgyç tebigy gurşaw bilen gowy utgaşdyrylan gaty agaç bilen gabat gelýär, daşky görnüşi döwrebap we ýönekeý dizaýn, ajaýyp we owadan , nahar stoly giň, azyndan 6 adamy kabul edip biler, nahar islegleriňizi maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz bilen doly kanagatlandyryp bilersiňiz.Kofe dükanlary, açyk restoranlar, maşgala baglary, seýilgähler, köçeler, meýdançalar we beýleki açyk ýerler üçin amatly.


 • Model:HPIW220901
 • Material:Galvanizli polat / Gaty agaç
 • Ölçegi:L1830 * W1465 * H745 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Döwrebap dizaýn seýilgähi Daşky piknik stoly lomaý köçe mebelleri

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Reňk

  Goňur / Custöriteleşdirilen

  MOQ

  10 bölek

  Ulanylyşy

  Söwda köçesi, seýilgäh, bag, jemgyýetçilik, howly, açyk meýdanda, kofe dükany, mekdep, restoran, köpçülik ýerleri we ş.m.

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Kepillik

  2 ýyl

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen görnüş.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaçdan ýasalan gap

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň
  Lomaý köçe mebelleri Döwrebap dizaýn täjirçilik agaç seýilgähi piknik 3-nji tablisa
  Lomaý köçe mebelleri Döwrebap dizaýn täjirçilik agaç seýilgähi piknik 2-nji tablisa
  Lomaý köçe mebelleri Döwrebap dizaýn täjirçilik agaç seýilgähi piknik 1-nji tablisa
  Lomaý köçe mebelleri Döwrebap dizaýn täjirçilik agaç parkynyň piknik stoly

  Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

  Esasy önümlerimiz açyk metal piknik stollary, häzirki zaman piknik stoly, açyk seýilgäh skameýkalary, täjirçilik metal hapalary, täjirçilik ekişleri, polat tigirleri, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Olar ulanylyş senarisi boýunça köçe mebelleri, täjirçilik mebelleriseýilgäh mebelleri,eýwan mebelleri, açyk mebel we ş.m.

  Haoyida seýilgähiniň köçe mebelleri adatça şäher seýilgähinde, täjirçilik köçesinde, bagda, eýwanda, jemgyýetde we beýleki köpçülik ýerlerinde ulanylýar. Esasy materiallara alýumin / poslamaýan polat / galvanizli polat çarçuwasy, gaty agaç / plastmassa agaç (PS agaç) we ş.m. degişlidir.

  Näme üçin biziň bilen işlemeli?

  2006-njy ýyldan bäri Haoyida lomaý satyjylar, seýilgäh taslamalary, köçe taslamalary, şäher gurluşyk taslamalary we myhmanhana taslamalary üçin ygtybarly hyzmatdaş boldy.17 ýyllyk önümçilik tejribämiz önümlerimizi 40-dan gowrak ýurda we sebite iterdi.ODM we OEM goldawymyz bilen, professional dizaýn toparymyz ýöriteleşdirilen materiallara, ululyga, reňkine, stiline we nyşanyna mümkinçilik berýän hünär we mugt hyzmat berýär.Esasy önümlerimiziň arasynda açyk hapa gaplary, oturgyçlar, açyk stollar, gül gutulary, welosiped tekerleri we poslamaýan polat slaýdlar bar, bu açyk desganyň ähli zerurlyklary üçin bir bitewi çözgüt hödürleýär.Zawodyň göni satuwyny saýlamak bilen, gereksiz çykdajylary azaldýarys, bäsdeşlik bahalaryny üpjün edýäris we çykdajylary tygşytlaýarys.Gaty gaplama ülňülerimiz arkaly harytlaryňyz bellenen ýere howpsuz geler.Her bir jikme-jiklige we berk hil barlaglaryna üns berip, ýokary hilli ussatlygymyza buýsanýarys.Haoyida 28,800 inedördül metr önümçilik bazasyna eýedir, güýçli önümçilik kuwwaty bilen, 10-30 günüň içinde çalt eltilmegi hiline zyýan bermezden kepillendirilýär.Müşderini kanagatlandyrmak baradaky kepilligimiz, kepillik möhletinde emeli däl hil meselelerini çözmek üçin satuwdan soňky giňişleýin hyzmatymyza degişlidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň