• banner_page

38 Gallon gara metal, daşarda söwda üçin hapany kabul edýär

Gysga düşündiriş:

Bu metal örtülen täjirçilik zibil galyndylary ýönekeý we amaly nusgawy dizaýna eýedir, zibili aňsat zyňmak we ýygnamak üçin açyk ýokarky dizaýn bilen, demirden ýasalan söwda hapalary poslama çydamly we çydamly galvanizli polat zolaklardan ýasalyp bilner.
Gara reňk has ýönekeý we atmosferaly, dokumadan doly, demirden ýasalan bu galyndylary daşamak üçin çykdajylary, reňkini, ululygyny tygşytlamak üçin saklap bolýar, seýilgähler, köçeler, mekdepler, söwda merkezleri, maşgalalar we başgalar üçin amatly bolup biler. ýerler


 • Model:HBS869 Gara
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:Dia680 * H914 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  38 Gallon gara metal, daşarda söwda üçin hapany kabul edýär

  Düşündiriş

  Marka Haoyida
  Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
  Reňk Gara, ýöriteleşdirilen
  Meýletin RAL reňkleri we saýlamak üçin material
  Faceerüsti bejermek Daşky poroşok örtük
  Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 15-35 gün soň
  Goýmalar Söwda köçesi, şäher seýilgähi, meýdança, açyk meýdanda, mekdepde, ýol ýakasynda we ş.m.
  Şahadatnama SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001
  MOQ 10 sany
  Gurnama usuly Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.
  Kepillik 2 ýyl
  Töleg möhleti VISA, T / T, L / C we ş.m.
  Gaplamak Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzy uter Daşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Polat bilen örtülen daşky hapa gaplary bilen açyk giňişlikleriňizi güýçlendiriň, togalanan gyralary we poroşok paltasy bilen berk polat çarçuwasy bar.Tekiz barlardan ýasalan çyzylan dizaýn, wandalizmiň öňüni alýan mahaly ýumşak görünýär.Doly kebşirlenen gurluşyk uzak wagtlap ulanmak üçin berkligi üpjün edýär.
  Bu söwda hapa gaplary labyr toplumy, howpsuzlyk kabeli we polatdan ýasalan gap bilen gelýär.Tekiz gapak dizaýnynda hapany aňsat zyňmak üçin uly diametrli açyklyk bar we polat pola girmek üçin aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.
  38 gallonlyk plastmassa çyzgysy, zibil haltalaryny ygtybarly saklaýan, zähmeti aýyrmak we galypdan ýasalan çeňňekleri öz içine alýar. Daşarky hapalary çözüp bilýän tertipli we täsirli galyndylary dolandyrmak ulgamyndan lezzet alyň.

  38 “Gallon” gara täjirçilik metal hapalary, açyk meýdanda kabul edip biler
  38 “Gallon” gara täjirçilik metal hapalary daşarda kabul edip biler

  Näme üçin biziň bilen işlemeli?

  ODM we OEM goldaýar, siziň üçin reňkleri, materiallary, ululyklary, logotipleri we başgalary düzüp bileris.
  28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, netijeli önümçilik, çalt eltilmegini üpjün ediň!
  Park köçe mebellerini öndürmek boýunça 17 ýyllyk tejribe
  Professional mugt dizaýn çyzgylaryny beriň.
  Harytlaryň howpsuz daşalmagyny üpjün etmek üçin standart eksport gaplamasy
  Satuwdan soňky iň oňat hyzmat kepilligi, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
  Qualityokary hilli önümleri üpjün etmek üçin berk hil barlagy.
  Zawodyň lomaý bahasy, islendik aralyk baglanyşyklary ýok ediň!

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz täjirçilik hapalary, seýilgäh oturgyçlary, polat piknik stoly, täjirçilik zawody,polatwelosiped tekerleri,smanysyzsteel Bollard we ş.m. Şeýle hem ulanylyşyna görä seýilgäh mebelleri, täjirçilik mebelleri, köçe mebelleri, açyk mebel we ş.m. bölünýär.

  Önümlerimiz esasan şäher seýilgähleri, söwda köçeleri, meýdançalar we jemgyýetler ýaly köpçülik ýerlerinde ulanylýar. Güýçli poslama garşylygy sebäpli çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly. Ulanylýan esasy materiallar alýuminidir , 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, galvanizli polat çarçuwa, kamfor agajy, çaý, plastmassa agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň