• banner_page

Alýumin aýakly döwrebap açyk agaç seýilgähi

Gysga düşündiriş:

Agaç seýilgähi skameýkasy, alýumin aýaklaryny sosna oturgyjy we arkasy bilen birleşdirip, ýönekeý, ýöne ajaýyp dizaýny döredýär. Aýrylyp bilinýän dizaýn, transport çykdajylaryny ep-esli azaldyp, daşamagy we saklamagy aňsatlaşdyrýar. Pine agajy poslama garşylygy we uzynlygyny üpjün etmek üçin üç palta boýag bilen bejerilýär Alýumin aýaklary çöl we kenarýaka sebitleri we ähli howa şertleri üçin durnuklylygy, pos garşylygyny we çydamlylygyny üpjün edýär. Agaç seýilgähiniň köpugurly dizaýny, bag burçlaryndan giň teraslara çenli dürli açyk meýdançalarda amatly bolýar.Şeýlelik bilen bu rahat, owadan we amatly oturgyç görnüşi bilen oturyp, dynç alyp, tebigatyň gözelliginden lezzet alyp bilersiňiz.

ODM we OEM elýeterli
Reňk, ululyk, material, Logotip düzülip bilner
Haoyida - 2006,17 ýyllyk önümçilik tejribesi
Professional we mugt dizaýn
Örän ýokary hilli, zawodyň lomaý bahasy, çalt eltip bermek!


 • Model:HCW563
 • Material:Alýumin aýaklaryny, sosna agajy guýuň
 • Ölçegi:L1600 * W665 * H808 mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Alýumin aýakly döwrebap açyk agaç seýilgähi

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Reňk

  Goňur / ak, Custöriteleşdirilen

  MOQ

  10 sany

  Ulanylyşy

  Söwda köçesi, seýilgäh, meýdança, açyk, mekdep, eýwan, bag, şäher seýilgähi taslamasy, deňiz kenary, köpçülik ýerleri we ş.m.

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Kepillik

  2 ýyl

  Gurnama usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzy uter Daşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimizseýilgähoturgyçlar,täjirçilik galyndylary, açyk howadapiknik stoly,ctäjirçilikpçyralarpolat welosiped raflary, sposlamaýan polatbollards we ş.m.

  Programma ssenariýlerine görä, seýilgäh mebellerine, täjirçilik köçe mebellerine, açyk mebellere we ş.m. bölünip bilner. Biziň işimiz esasan şäher seýilgähleri, söwda köçeleri, meýdançalar ýaly köpçülik ýerlerinde ulanylýar,bag, eýwanwe jemgyýetler.Güýçli poslama garşylygy bar we çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly. Ulanylýan esasy materiallar alýumin, 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, galvanizli polat çarçuwasy, kamfor agajy, çaý, plastmassa agaç, üýtgedilen agaç, we ş.m. 17 ýyl bäri seýilgäh mebellerini öndürmäge we öndürmäge ünsi jemledik we müňlerçe müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik.

  Alýumin aýaklary bilen häzirki zaman açyk agaç seýilgähi 9
  Alýumin aýaklary bilen häzirki zaman açyk agaç seýilgähi 8
  Alýumin aýaklary bilen döwrebap açyk agaç seýilgähi 11
  Alýumin aýakly döwrebap açyk agaç bag seýilgähi

  Näme üçin biziň bilen işlemeli?

  ODM & OEM elýeterli, reňkini, materialyny, ululygyny, nyşanyny siziň üçin düzüp bileris.
  28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, çalt eltilmegini üpjün ediň!
  17 ýyllyk önümçilik tejribesi.
  Professional mugt dizaýn çyzgylary.
  Harytlaryň ýagdaýynyň gowydygyny üpjün etmek üçin standart eksport gaplamasy.
  Satuwdan soňky hyzmat kepilligi.
  Önümiň hilini üpjün etmek üçin berk hil barlagy.
  Zawodyň lomaý bahalary, aralyk baglanyşyklary ýok edýär!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň