• banner_page

Zontik deşikli açyk seýilgäh piknik stoly

Gysga düşündiriş:

Döwrebap açyk seýilgäh piknik stoly ergonomiki dizaýny kabul edýär, aýaklary götermezden aňsatlyk bilen oturyp bilýär, esasy çarçuwasy galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan, pos we poslama çydamly, piknik stolunyň oturgyçlarynyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenip bilinýän plastmassa agaçlary bilen üpjün edilýär. , UV goragy, durnukly öndürijiligi deformasiýa etmek aňsat däl, häzirki zaman piknik stoly azyndan 8 adamy kabul edip biler, oturgyçlaryň arasynda boşluk bar, has amatly we amatly ediň.Parazoly aňsat gurnamak üçin iş stolunyň ortasynda parazol deşigi saklanýar.Seýilgähler, köçeler, kurortlar, jemgyýetler, meýdançalar we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.


 • Model NOOK:HPIC68
 • Material:Galvanizli polat we plastmassa agaç
 • Ölçegi:Omörite
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Zontik deşikli açyk seýilgäh piknik stoly

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Reňk

  Goňur / Custöriteleşdirilen

  MOQ

  10 sany

  Ulanylyşy

  köçeler, seýilgähler, açyk söwda, meýdança, howlular, baglar, eýwanlar, mekdepler, myhmanhanalar we beýleki köpçülik ýerleri.

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Kepillik

  2 ýyl

  Gurnamak usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzyDaşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň
  Omörite açyk seýilgäh köçesi, zontik deşik 5 bilen häzirki zaman dizaýn tegelek piknik stoly
  häzirki zaman piknik stoly
  Zemin deşikli häzirki zaman dizaýny bilen açyk açyk seýilgäh köçesiniň tegelek piknik stoly 23
  Omörite açyk seýilgäh köçesi, zontik deşik 6 bilen häzirki zaman dizaýn tegelek piknik stoly

  Zawodymyzyň artykmaçlyklary näme?

  1. 2006-njy ýyldan başlap, önümçilikde 17 ýyllyk tejribämiz bar.OEM we ODM ikisine-de elýeterlidir.

  2.Biziň zawodymyz 28800 inedördül metr meýdany eýeleýär, öňdebaryjy önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar, bize ep-esli sargyt göwrümini dolandyrmaga we wagtynda eltip bermäge mümkinçilik berýär.Uzak möhletli we ygtybarly üpjün ediji gatnaşyklaryny saklaýarys.

  3. Satyşdan soňky kepillendirilen hyzmat bilen ähli aladalaryňyza çalt çözgütler kepillendirilýär.

  4.Biz SGS, TUV Rheinland, şeýle hem ISO9001 şahadatnamalaryny aldyk.Önümiň hilini kepillendirmek üçin her basgançakda berk gözegçilik ulgamy bar.

  5. Iň ýokary hilli, çalt eltip bermek we zawodyň bäsdeşlik bahalary!

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz açyk metal piknik stollary, häzirki zaman piknik stoly, açyk seýilgäh skameýkalary, täjirçilik metal hapalary, täjirçilik ekişleri, polat tigirleri, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ş.m. Olar ulanylyş senarisi boýunça köçe mebelleri, täjirçilik mebelleriseýilgäh mebelleri,eýwan mebelleri, açyk mebel we ş.m.

  Haoyida seýilgähiniň köçe mebelleri adatça şäher seýilgähinde, täjirçilik köçesinde, bagda, eýwanda, jemgyýetde we beýleki köpçülik ýerlerinde ulanylýar. Esasy materiallara alýumin / poslamaýan polat / galvanizli polat çarçuwasy, gaty agaç / plastmassa agaç (PS agaç) we ş.m. degişlidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň