• banner_page

Park metal hapalary täjirçilik polatdan daşarda gap-gaçlary ret edip biler

Gysga düşündiriş:

Bu täjirçilik metal hapalary, täjirçilik galyndylaryny kabul etmek indi monoton we içgysgynç bolmaz ýaly, näzik tegelek çukur dizaýnyny ulanyp biler.Qualityokary hilli galvanizli polat materialy ony aşaga çydamly, kislota-aşgar garşylygy, poslama garşy we beýleki aýratynlyklary edýär, çüýremegi we döwülmegini aňsatlaşdyrmaýar.
Amatly dizaýn, şäher jemgyýetleri, köçeler, mekdepler, seýilgähler we beýleki ýerlerde amatly we çalt zibil klassifikasiýasy we bejergisi üçin amatlydyr.


 • Model:HBS326
 • Material:Galvanizli polat
 • Ölçegi:Topokarky we aşaky: Dia 500 mm Orta: Dia 686 mm Boýy: 838 mm Içerki: D460 * H730mm (120 litr)
 • Agramy:32 KG
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Park metal hapalary täjirçilik polatdan daşarda gap-gaçlary ret edip biler

  Haryt maglumatlary

  Marka Haoyida
  Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji
  Reňk gök / ýaşyl / çal / gyrmyzy, Custöriteleşdirilen
  Meýletin RAL reňkleri we saýlamak üçin material
  Faceerüsti bejermek Daşky poroşok örtük
  Eltip bermegiň wagty Goýum alandan 15-35 gün soň
  Goýmalar Söwda köçesi, seýilgäh, kwadrat , açyk, mekdep, ýol ýakasy, şäher seýilgähi taslamasy, deňiz kenary, jemgyýet we ş.m.
  Şahadatnama SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001
  MOQ 10 sany
  Gurnama usuly Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.
  Kepillik 2 ýyl
  Töleg möhleti VISA, T / T, L / C we ş.m.
  Gaplamak Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzy uter Daşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty
  Açyk seýilgäh metaldan ýasalan hapa gaplary täjirçilik galyndylary 7
  Açyk seýilgäh metaldan ýasalan hapa gaplary täjirçilik galyndylary 8
  Açyk seýilgäh metaldan ýasalan hapa gaplary täjirçilik galyndylary 5
  Açyk seýilgäh metaldan ýasalan hapa gaplary täjirçilik galyndylary 6

  Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

  Güýç zawody

  28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, ösen enjamlar we tehnologiýanetijeli önümçilik, ýokary hilli, zawodyň lomaý bahasyüznüksiz, çalt eltilmegini üpjün etmek üçin!

  Önümçilik tejribesi

  17 ýyllyk önümçilik tejribesi
  2006-njy ýyldan bäri açyk mebel önümçiligine üns berýäris.

  Hil barlagy

  Kämil hil gözegçilik ulgamy, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi üpjün ediň.

  ODM / OEM goldawy

  Professional, mugt, üýtgeşik dizaýny özleşdirmek hyzmaty, islendik LOGO, reňk, material, ululyk düzülip bilner

  Satuwdan soň hyzmat

  7 * 24 sagat hünärli, täsirli, oýlanyşykly hyzmat, müşderilere ähli meseleleri çözmäge kömek etmek, maksadymyz müşderileri kanagatlandyrmak.

  Daşky gurşawy goramak

  Daşky gurşawy goramak howpsuzlygy synagyndan geçiň, ygtybarly we täsirli, islegiňize laýyk hiliň kepillendirilmegi üçin SGS, TUV, ISO9001 bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň